DEZINSEKCE
Základním předpokladem úspěšné dezinsekce je odhalit výskyt, druh hmyzu a stupeň infestace.
Nezbytným krokem jsou: zamezení vnikání hmyzu do objektu (síta), úklid a očista, eliminace závleku od dodavatelů.

V režimu evropských hygienických norem forma servisu obsahuje:
 • návrh, zpracování a vedení dokumentace pro užití systémem HACCP,návrh harmonogramu prací DDD
 • monitoring vnitřního i vnějšího pásma objektu
 • evidence odchyceného hmyzu
 • kontrola účinnosti, doporučení, připomínky
Obtížní a škodliví členovci:
 • lezoucí: švábovití, mravenci, blechy, štenice, vši, rybenky, cvrčci
 • létající: mouchy, komáři, vosy, sršni, moli, zavíječi, obaleči, potemníci, zrnokazi, lesáci, pilousi
 • roztoči: zákožka, klíště, klíštáci, roztoči moučný, ničivý sametky
 • dřevokazi: červotoči
Formy aplikace: postřiky, fogování, aerosoly, lapače, požerové nástrahy, plynování, biologický boj - predátoři.

Provádíme dezinsekci:
 • v potravinářství a gastronomii v režimu HACCP
 • v komunální sféře
 • v zemědělství, skladech a zásobách zemědělských komodit, VKS, objektech s hospodářskými zvířaty
 • ektoparazitů - klíštata a vši na hovězím dobytku, obtížné a bodavé mouchy, vši u prasat a čmelíci u drůbeže
 • sršní a vos ohrožujících obydlí a zdraví lidí